Apotekens Service

Humor lyfte årsredovisningen

Det är en stor utmaning att visa vad nischade IT-tjänster gör för kundnytta. Ett djärvt grepp löste problemet till kundens stora belåtenhet.

Kunderna till Apotekens Service är vårdgivare, apoteksaktörer, systemleverantörer och statistikköpare, men även de privatpersoner som är berättigade att ta del av registeruppgifter och registerutdrag.

Utmaningen med årsredovisningen för Apotekens Service har bland annat varit att visualisera och beskriva kundens affär så att målgruppen och läsarna kan ta del av och förstå de nischade IT-tjänster som tillhandahålls.

Lösningen blev att med hjälp av beskrivande illustrationer och en humoristisk framtoning tydliggöra de olika tjänsterna för målgruppen. Tack vare lösningen har verksamhetens innehåll tydliggjorts och tjänstepaketen kunnat förklaras på ett bra sätt. Illustrationerna har dessutom blivit ett signifikant kännetecken för Apotekens Service.

Sedan 1 januari 2014 har Apotekens Service övergått till att bli en ny statlig myndighet med namnet eHälsomyndigheten.

Låt oss berätta mer

Ute Hegele

Byråprojektledare

Telefon: 010-212 21 05
Mobil: 0709-95 19 89