Atrium Ljungberg

Vi hjälpte Atrium Ljungberg med säljmaterial som vill dra ögonen till sig

Kunden sökte något nytt som ingen annan gjort. Resultatet blev trycksaker med blänkande effekter, mottagandet har varit mycket positivt. 

Atrium Ljungberg ville hitta en ny design för sitt införsäljningsmaterial för kontor. Eftersom många lokaler var aktuella för uthyrning var det perfekt läge att pröva något helt nytt.

Inekos byrå fick uppdraget att hitta en profil för materialet, som dels skulle sälja lediga kontor i attraktiva lokaler, dels sälja Atrium Ljungberg som fastighetsbolag.

Inekos byrå jobbade fram förslag som skulle fånga de olika fastigheternas karaktärer. Att använda iögonenfallande tryckeffekter blev en gemensam nämnare för den visuella identiteten. En fastighet med stora fönsterytor kan exempelvis visualiseras med silverfoliering, en fastighet med fasader i ett speciellt material kan efterliknas med hjälp av andra lämpliga tryckeffekter.

Atrium Ljungberg och deras försäljningsorganisation är mycket nöjda med införsäljningsmaterialet.

Låt oss berätta mer

Ida Arebark

Byråprojektledare

Telefon: 010-212 22 47
Mobil: 0733-64 03 36