Sveriges Byggindustrier

Ineko hjälpte kunden att attrahera unga

En kommunikativ plattform som visar på byggbranschens möjligheter och utbildningsvägar.

Ineko fick uppdraget att modernisera kundens befintliga plattform och skapa ett uttryck som kännetecknar dagens byggbransch, och att skapa intresse genom att visa vilka utbildningsmöjligheter som finns på gymnasie- och högskolenivå.

Vi utgick ifrån värdeord som Frihet, Samarbete, Skapande, Internationellt, Spänning, Miljö, Karriär, Trivsel, Omväxling, Ansvar, Lön, Kontakter, Utmaning, Utveckling och Gemenskap. Det skulle stå mottagaren fritt att göra en egen positiv tolkning av begreppen. Inekos byrå tog fram ett nytt formspråk som resulterade i en helt ny grafisk profil. Begreppen ”Byggare.com – Bygg din framtid” och ”Byggare.com – Framtidsbygge” visualiserades. Färgpaletten i manualen fick representera de material som används i dagens byggprojekt.

Exponering sker löpande både digitalt och i press. Kommunikationen omfattar annonser, mässmaterial, rollups, power-pointmallar samt en helt ny hemsida. Byggare.com har konsekvent använt sitt nya uttryck i all kommunikation och märker ett positivt gensvar.

Låt oss berätta mer

Margareta Ericsson

Byråprojektledare

Telefon: 010-212 21 53
Mobil: 0709-95 52 74