Jernhusen

Ny produktkatalog för enklare vardag

Jernhusen äger ett sextiotal stationsfastigheter i Sverige.  Sedan en tid tillbaka har ambitionen varit att tillhandahålla en likartad väntsalskvalitet i hela landet och samtidigt uppnå igenkänning i miljön.  En ny produktkatalog blev förutsättningen för att lyckas.

2009 togs en ny affärsstrategi fram och grunden för hur Jernhusens varumärke skulle bli mera omtyckt och framgångsrikt utvecklades. En central del i det arbetet har varit inredningen i stationsmiljön.

Ineko fick uppdraget att skapa en digital katalog som dels skulle fungera som ett hjälpmedel för Jernhusens förvaltning, dels skulle visa vilka produkter stationerna ska innehålla och samtidigt inspirera till hur de kan kombineras och anpassas för att skapa levande miljöer. Utmaningen var att ge en lättillgänglig bild över hela sortimentet och samtidigt kunna hantera beställningar på ett praktiskt sätt.

Vi valde att bygga upp katalogen genom att inleda med inspirationsbilder som ger en känsla av den visuella identitet som stationerna ska förmedla. Därefter saklig produktinformation med priser och leveranstider.  För att anpassa verktyget till dagens digitala samhälle är katalogen helt digtal och klickbar och en beställning görs helt enkelt genom ett knapptryck på ikonen ”Beställ här”. På det sättet blev den digitala katalogen ett praktiskt verktyg för förvaltningen, samtidigt som den ger en visuell och profilskapande bild av hur Jernhusens stationer ska se ut.

Katalogen har blivit mycket väl mottagen hos både beställare och medarbetarna på Jernhusen.

Låt oss berätta mer

Lotta Rooslien

Byråprojektledare

Telefon: 010-212 22 67
Mobil: 0733-09 18 42