Instore

Hur vill du att din butik ska upplevas? Butiksbranding, merchandise, displaymaterial och butikskommunikation. Det finns många namn för det. Men allt handlar om vilken känsla du vill att din kund ska få när den kommer till dig. Kanske behöver du utställningsmaterial, rollups, vepor eller bärbara displaysystem? Kanske vill du göra en total omgörning utan att behöva köpa ny inredning?

Butiksmässigt material måste vara anpassat för dina kunder för att sticka ut i bruset.

Vi kan, tillsammans med vårt systerföretag Ineko, arbeta fram din kreativa idé, vi trycker materialet och har team som på plats monterar upp det. Vi tar helt enkelt hand om dig i hela processen och levererar från start till uppsättning på plats. Och säkerställer kvaliteten i alla led.

För dig som kund innebär det kortare produktionstid och mindre kostnader. I slutändan får du butikskommunikation i hög kvalitet som  ger effekt hos dina kunder.

Låt oss berätta mer

Johan Stålhäll

vice VD Ineko

Telefon: 010-212 22 53
Mobil: 0705-18 24 50